Project coordinator:

Oscar Molina

Phone

+34 93 581 2419

Email

oscar.molina@uab.cat

Adress

Universitat Autònoma de Barcelona
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball –
Institut d’Estudis del Treball
Campus UAB, Ed. B
08193 Bellaterra – Barcelona – Spain

Direction